Tuesday, 23 December 2008

Carta Organisasi & Bahagian SPI JPWPKL

BAHAGIAN PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

Perancangan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Pengawalan mutu keberkesanan, kemajuan dan peningkatan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Keperluan, penempatan dan pertukaran guru Pendidikan Islam dan guru Bahasa Arab
Peningkatan profesionalisme pegawai, guru Pendidikan Islam dan guru Bahasa Arab
Kemajuan pembangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama serta penyelarasan Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat

BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

Penggubalan dan penilaian kurikulum semua mata pelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Penyelarasan dan pengawalan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Penilaian Keberkesanan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Peningkatan kepakaran pegawai dalam pembangunan kurikulum


BAHAGIAN KEROHANIAN DAN KEPIMPINAN

Perancangan dan penyelarasan dakwah sekolah dan aktiviti Hari Kebesaran Islam
Perancangan dan penyelarasan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS)
Peningkatan kemahiran dakwah guru Pendidikan Islam
Pengukuhan nilai Islam dan Kawalan Kegiatan Ajaran Sesat
Penerbitan Risalah Dakwah dan Kepimpinan