Friday, 19 September 2008

Kandungan Kursus SP & HSP Bahasa Arab Tahun 2008

Kandungan dan aktiviti kursus kali ini ialah;

1. Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Arab
2. Sebutan huruf-huruf hiyjaiyyah dan makhrajnya
3. Strategi P&P Bahasa Arab dan juga teknik-tekniknya
4. PKSR & PCG - Borang PKSR
5. Buku Teks Tahun 2 (Buku Panduan Guru, Buku Teks, Buku Latihan)
6. Bengkle & Mikro Teaching

Rumusan

Kursus ini amat bermakna bagi guru-guru j-QAF yang mengajar Bahasa Arab Tahun Dua, Ini adalah kerana, selain diberi penekanan kepada SP dan sebagainya ia adalah merupakan persediaan kami untuk mengajar tahun dua pada 2009 nanti. Segala permasalahan dalam buku teks yang berlainan dengan buku teks terdahulu telah dapat kami bincangkan dengan terbuka. Sekian dimaklumkan