Wednesday, 25 February 2009

Taklimat Hakim Mahrajan Arabiy (Program KAA) yang dijangka akan berlaku pada 30 Mac 2009.
Guru-guru j-QAF Bahasa Arab terlibat menjadi hakim bagi menjamin ketelusan program tersebut. Ini kerana, peserta adalah dari kalangan pelajar sekolah menengah. Semoga kita saling membantu ke arah kebaikan.

No comments: