Thursday, 17 July 2008

Checklist Bahasa Arab

Checklist Bahasa Arab

1. Sukatan Pelajaran
2. Huraian Sukatan Pelajaran
3. Rancangan Pengajaran Tahunan
4. Rancangan Pengajaran Harian
5. Buku Panduan Guru
6. Buku Teks
7. Buku Latihan
8. Buku Tulis
9. PKSR – ujian secara pemerhatian (30 markah tahap satu) tahun 4 (soalan BPI)
10. e-pelaporan
11. Permainan Bahasa Arab
12. BBM power point
13. Bank soalan
14. Skrip dalam kelas dan Perhimpunan
15. Signbord/label
16. Buku adab belajar
17. Analisis Ujian atau PKSR1 & 2 (sekolah)
18. Jadual waktu
19. Non muslim
20. Kelab/Kelas Tambahan bahasa Arab
21. Kursus bahasa Arab
22. Grammar Bahasa Arab
23. Kalam Jamaei/Dikir Barat/Kuiz Bahasa Arab
24. Rujukan P&P Bahasa Arab

No comments: